Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ulkenesjön, 12HelBivMO02 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-12-21 Stoppdatum 1997-12-21
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 5316
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: