Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ulkenesjön, 12HelBivMO02 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-10 Stoppdatum 1999-11-10
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt: 5304
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: