Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Krusasjön, 12HelDriMO04 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-04 Stoppdatum 2010-11-04
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 17200
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: