Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Brönasjö, 12HelVieMO09 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-03-02 Stoppdatum 2009-03-02
Mängd (ton): 50,00 Kostnad totalt: 53700
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: