Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N Smedsjön , 12SkrImmMO05 Budgetår: 1988
Startdatum: 1988-12-10 Stoppdatum 1988-12-10
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 9216
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: