Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N Smedsjön , 12SkrImmMO05 Budgetår: 1989
Startdatum: 1990-02-18 Stoppdatum 1990-02-18
Mängd (ton): 11,50 Kostnad totalt: 8832
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: