Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N Smedsjön , 12SkrImmMO05 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-12-19 Stoppdatum 1996-12-19
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 6784
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: