Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N Smedsjön , 12SkrImmMO05 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-12-21 Stoppdatum 1997-12-21
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 7063
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: