Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N Smedsjön , 12SkrImmMO05 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-25 Stoppdatum 2005-10-25
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 6486
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: