Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N Smedsjön , 12SkrImmMO05 Budgetår: 2000
Startdatum: 2001-01-24 Stoppdatum 2001-01-24
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt: 5660
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: