Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N Kroksjön, 12SkrImmKO08 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-12-20 Stoppdatum 2004-12-20
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 5347
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: