Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N Kroksjön, 12SkrImmKO08 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-10 Stoppdatum 1999-11-10
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 2643
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: