Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Aspen, 661844 145439 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-05-31 Stoppdatum 2010-05-31
Mängd (ton): 18,10 Kostnad totalt: 12816
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: