Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergatjärn, 661642 142357 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-05-28 Stoppdatum 2010-05-28
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 6408
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: