Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Botjärn, 664244 146726 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-06-03 Stoppdatum 2010-06-03
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 5696
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: