Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Grytsjön, 652729 143310 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-05-20 Stoppdatum 2010-05-20
Mängd (ton): 54,70 Kostnad totalt: 39160
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: