Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 658898 143102 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-05-26 Stoppdatum 2010-05-26
Mängd (ton): 21,00 Kostnad totalt: 18690
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: