Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lången, 653386 142797 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-05-21 Stoppdatum 2010-05-21
Mängd (ton): 54,10 Kostnad totalt: 38448
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: