Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-05-23 Stoppdatum 2010-05-23
Mängd (ton): 18,70 Kostnad totalt: 14240
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: