Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösimmen, 658500 143982 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-05-22 Stoppdatum 2010-05-23
Mängd (ton): 100,10 Kostnad totalt: 71912
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: