Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ösaren, 662661 146875 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-06-02 Stoppdatum 2010-06-02
Mängd (ton): 16,00 Kostnad totalt: 11392
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: