Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos Perstorpsbäcken, 00005039 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-06-20 Stoppdatum 2010-06-20
Mängd (ton): 5,36 Kostnad totalt: 8750
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Doserare
Kommentar: