Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Brännsjön, 655997 142650 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-12 Stoppdatum 2010-07-12
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 5756
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: