Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dalkarlssjön, 664548 143653 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-19 Stoppdatum 2010-07-19
Mängd (ton): 6,32 Kostnad totalt: 8634
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: