Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hertsbodasjön, 658850 144597 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-16 Stoppdatum 2010-07-16
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 5756
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: