Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Stensjön, 659273 145373 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-15 Stoppdatum 2010-07-15
Mängd (ton): 1,43 Kostnad totalt: 2015
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: