Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lillsjön, 657875 143490 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-14 Stoppdatum 2010-07-14
Mängd (ton): 13,26 Kostnad totalt: 23384
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: