Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mörttjärn, 665034 143383 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-20 Stoppdatum 2010-07-20
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3022
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: