Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norrgryten, 657086 143241 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-14 Stoppdatum 2010-07-14
Mängd (ton): 11,22 Kostnad totalt: 15829
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: