Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stendammen, 660337 144887 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-17 Stoppdatum 2010-07-17
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2878
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: