Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Trehörningen, 653919 142172 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-12 Stoppdatum 2010-07-12
Mängd (ton): 7,65 Kostnad totalt: 10073
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: