Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Aspen, 661844 145439 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-06-03 Stoppdatum 2009-06-03
Mängd (ton): 20,92 Kostnad totalt: 14175
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: