Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bredsjön, 661871 143700 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-06-02 Stoppdatum 2009-06-02
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 4050
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: