Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fisklösen, 659349 143472 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-05-27 Stoppdatum 2009-05-27
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 10124
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: