Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gryssjön, 663416 146864 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-06-04 Stoppdatum 2009-06-04
Mängd (ton): 45,29 Kostnad totalt: 31050
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: