Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 651686 143516 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-05-20 Stoppdatum 2009-05-20
Mängd (ton): 26,91 Kostnad totalt: 17550
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: