Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 657249 143870 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-05-27 Stoppdatum 2009-05-27
Mängd (ton): 7,60 Kostnad totalt: 5906
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: