Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hällsjön, 663948 147570 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-06-06 Stoppdatum 2009-06-06
Mängd (ton): 28,16 Kostnad totalt: 18900
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: