Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärmen, 657712 143925 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-05-31 Stoppdatum 2009-05-31
Mängd (ton): 34,45 Kostnad totalt: 31219
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: