Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Korslången, 664063 146710 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-06-05 Stoppdatum 2009-06-06
Mängd (ton): 17,99 Kostnad totalt: 12150
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: