Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Meshatten, 662140 145103 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-06-03 Stoppdatum 2009-06-03
Mängd (ton): 16,00 Kostnad totalt: 10800
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: