Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-05-23 Stoppdatum 2009-05-23
Mängd (ton): 18,88 Kostnad totalt: 13500
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: