Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rågrecken, 660963 144145 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-05-29 Stoppdatum 2009-05-29
Mängd (ton): 72,84 Kostnad totalt: 49275
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: