Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösimmen, 658500 143982 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-06 Stoppdatum 2009-07-06
Mängd (ton): 93,89 Kostnad totalt: 62100
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: