Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Hällsjön, 662328 143672 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-06-01 Stoppdatum 2009-06-01
Mängd (ton): 28,08 Kostnad totalt: 18225
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: