Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Sandsjön, 664648 146377 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-06-04 Stoppdatum 2009-06-05
Mängd (ton): 48,95 Kostnad totalt: 32400
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: