Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Storsjön, 656850 143696 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-05-26 Stoppdatum 2009-05-26
Mängd (ton): 44,88 Kostnad totalt: 30375
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: