Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ölen, 656337 142505 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-05-21 Stoppdatum 2009-05-22
Mängd (ton): 77,28 Kostnad totalt: 51975
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: