Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Abborrtjärn, 659291 143603 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-06-30 Stoppdatum 2009-06-30
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3465
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: