Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lommagölen, 101201 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-26 Stoppdatum 2001-09-26
Mängd (ton): 0,95 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: